2016-03-20

اقداماتی که قبل از عمل جراحی بینی باید انجام داد؟

اقدامات قبل از عمل جراحی بینی شامل: اقدامات قبل از عمل جراحی انجام آزمایشات روتین لازم شامل CBC,PT,PTT,INR,FBS,BUN,CR در صورت وجود حساسیت به غذا یا داروی خاصی حتماً جراح خود را آگاه بنمایید. در صورت […]
2016-03-19

روز عمل جراحی بینی

پس از آنکه وقت جراحی برای شما تعیین شد به پذیرش بیمارستان یا کلینیک مراجعه نموده و اقدامات روز عمل جراحی بینی نیز آغاز شده و تشکیل پرونده می‌دهید، سپس به بخش بستری راهنمایی شده […]
2016-03-18

زمان ترخیص از بیمارستان و برگشت به منزل پس از عمل جراحی زیبایی بینی

زمان ترخیص پس از عمل بینی زمان ترخیص پس از عمل بینی و برگشت به منزل پس از عمل جراحی بینی نیازی به بستری شب عمل در بیمارستان نیست و شما انشاا… ۶ ساعت پس […]
2016-03-17

اقدامات پس از عمل جراحی (۷-۱۰ روز اول پس از عمل جراحی بینی)

اقدامات پس از عمل بینی از روز هفتم تا دهم به شرح ذیل میباشد: اقدامات پس از عمل بینی از روز هفتم تا دهم به مدت ۴۸-۲۴ ساعت از کمپرس سرد استفاده نمایید. برای این […]
2016-03-16

اقدامات پس از عمل جراحی بینی (از روز دهم به بعد)

اقدامات پس از عمل بینی از روز دهم به بعد باید انجام دهید به شرح ذیل است: اقدامات پس از عمل بینی از روز دهم به بعد تا ۲ ماه پس از عمل جراحی زیبایی […]