2016-03-20

اقداماتی که قبل از عمل جراحی بینی باید انجام داد؟

اقدامات قبل از عمل جراحی بینی شامل: اقدامات قبل از عمل جراحی انجام آزمایشات روتین لازم شامل CBC,PT,PTT,INR,FBS,BUN,CR در صورت وجود حساسیت به غذا یا داروی خاصی حتماً جراح خود را آگاه بنمایید. در صورت […]
2016-03-15

تامپون و اسپلینت

تامپون و اسپلینت چیست؟ تامپون و اسپلینت پس از عمل زیبایی بینی در داخل بینی گذاشته می‌شود تا ترشحات بینی و خون را به خود جذب کند و ۷۲ ساعت بعد خارج می‌شود. خارج سازی […]
2016-02-13

آقای دکتر لطفاً فقط این قسمت بینی من را اصلاح نمایید!!!

یکی از خواسته‌‌های بیماران که گاهاً مطرح می‌نمایند اینست که همه جای بینی من خوب است غیر از یک منطقه خاص پس آقای دکتر لطفاً فقط این قسمت بینی من را اصلاح نمایید. مثلاً می‌گویند […]
2016-02-07

متهم اصلی پوست بینی

جراحی بینی مانند تعمیر موتور یک ماشین می‌باشد برای تعمیر موتور باید ابتدا کاپوت ماشین را بالا داد تا دید به موتور داشته باشیم و تعمیرات را انجام دهیم. جهت جراحی بینی هم باید ابتدا […]