2016-02-14

ارتفاع بینی

از میزان بیرون زدگی نوک بینی از صورت در جامعه اصطلاحاً‌ به عنوان ارتفاع بینی یاد می‌شود. در علم زیبایی‌شناسی صورت از آن به عنوان Nasal Tip Projection یاد می‌شود. مقدار بیرون زدگی نوک بینی […]