2016-11-07

فیلم اقدامات بعد از جراحی بینی – قسمت سوم

2016-11-07

فیلم اقدامات بعد از جراحی بینی – قسمت دوم

2016-11-07

فیلم اقدامات بعد از جراحی بینی – قسمت اول

2016-05-28

فیلم آموزش چسب زدن به بینی

آموزش چسب زدن به بینی کاربران عزیزشما میتوانید فیلم آموزش چسب به زدن بینی را در این صفحه مشاهده نمایید.
2016-04-04

جراحی زیبایی بینی در افراد سیگاری (دخانیات و جراحی بینی)

سیگار از جمله عواملی است که عروق ،خصوصاً عروق کوچک را تحت تأثیر قرار داده و عروق کوچک پوستی را بیمار می‌کند در نتیجه ترمیم پس از جراحی زیبایی بینی در افراد سیگاری نسبت به […]