۱۳۹۴-۱۱-۱۸

متهم اصلی پوست بینی

جراحی بینی مانند تعمیر موتور یک ماشین می‌باشد برای تعمیر موتور باید ابتدا کاپوت ماشین را بالا داد تا دید به موتور داشته باشیم و تعمیرات را انجام دهیم. جهت جراحی بینی هم باید ابتدا […]