۱۳۹۵-۰۸-۱۷

فیلم اقدامات قبل عمل بینی – قسمت دوم

۱۳۹۵-۰۸-۱۷

فیلم اقدامات قبل عمل بینی – قسمت اول

۱۳۹۵-۰۳-۰۸

فیلم سن مناسب برای عمل زیبایی بینی

سن مناسب برای عمل زیبایی بینی کاربران عزیز شما میتوانید فیلم سن مناسب برای عمل زیبایی بینی را در این صفحه مشاهده نمایید.
۱۳۹۵-۰۳-۰۸

فیلم بینی گوشتی در عمل زیبایی بینی

بینی گوشتی در عمل زیبایی بینی کاربران عزیز شما میتوانید فیلم بینی گوشتی در عمل زیبایی بینی را در این صفحه مشاهده کنید.
۱۳۹۵-۰۱-۲۴
آناتومی بینی

آناتومی بینی

بینی از ۳ ساختمان اصلی تشکیل شده است که شامل استخوان، غضروف و پوست پوشاننده آنها می‌باشد. آناتومی بینی در عمل بینی اسکلت و داربست اصلی بینی از استخوان و غضروف تشکیل شده است و […]