2016-03-17

اقدامات پس از عمل جراحی (۷-۱۰ روز اول پس از عمل جراحی بینی)

اقدامات پس از عمل بینی از روز هفتم تا دهم به شرح ذیل میباشد: اقدامات پس از عمل بینی از روز هفتم تا دهم به مدت ۴۸-۲۴ ساعت از کمپرس سرد استفاده نمایید. برای این […]
2016-03-16

اقدامات پس از عمل جراحی بینی (از روز دهم به بعد)

اقدامات پس از عمل بینی از روز دهم به بعد باید انجام دهید به شرح ذیل است: اقدامات پس از عمل بینی از روز دهم به بعد تا ۲ ماه پس از عمل جراحی زیبایی […]
2016-03-15

تامپون و اسپلینت

تامپون و اسپلینت چیست؟ تامپون و اسپلینت پس از عمل زیبایی بینی در داخل بینی گذاشته می‌شود تا ترشحات بینی و خون را به خود جذب کند و ۷۲ ساعت بعد خارج می‌شود. خارج سازی […]
2016-03-14

تغذیه پس از عمل جراحی زیبایی بینی

تغذیه پس از عمل جراحی بینی شما برای تغذیه پس از عمل جراحی بینی شما میتوانید تا ۴-۳ روز بعد از جراحی بینی خود از مصرف غذاهایی که نیاز به جویدن زیاد دارند مثل ساندویچ، سیب، […]
2016-03-13

استفاده از لنز چشمی پس از جراحی بینی

استفاده از لنز پس از جراحی بینی استفاده از لنز پس از جراحی بینی ۴-۳ روز بعد از عمل جراحی بینی می‌توانید از لنز استفاده کنید.